DEKOMPRESJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEKOMPRESJA

zmniejszenie ciśnienia atmosferycznego; w wyniku dużej zmiany ciśnienia (obniżenia ciśnienia atmosferycznego) dochodzi do uwalniania się gazów atmosferycznych we krwi w postaci pęcherzyków tworzących zatory lub uciskających na zakończenia nerwowe. Wynikiem tego jest choroba dekom-presyjna. Choroba dekompresyjna występuje u nurków i pilotów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.