DEKARBOKSYLACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEKARBOKSYLACJA

reakcja odszczepienia dwutlenku węgla katalizowana przez enzymy - dekarboksylazy. Podstawowa reakcja w przemianie materii, (np. w cyklu Krebsa i przy przemianach aminokwasów). W wyniku tej reakcji powstaje w organizmie żywym dwutlenek węgla.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.