DEGENERACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEGENERACJA

wynaturzenie; przewaga cech negatywnych w obrębie gatunku, najczęściej przekazywana genetycznie. Degeneracja złośliwa dotyczy przemiany tkanek prawidłowych w nowotworowe. Degeneracja zwyrodnieniowa dotyczy pojawiania się w komórkach lub tkankach nieprawidłowych substancji pro-wadzących do ich uszkodzenia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.