DEFIBRYLATOR

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEFIBRYLATOR

aparat służący do elektrycznej stymulacji serca w przypadku zagrożenia życia. Łyżki defibrylatora pokryte żelem przykłada się w drugiej przestrzeni międzyżebrowej przy prawym brzegu mostka oraz w 5-6 przestrzeni międzyżebrowej w okolicy koniuszka serca. Stosuje się impuls prądu stałego o wysokości 2 00-3 00V.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.