DE MUSSETA OBJAW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DE MUSSETA OBJAW

udzielone tętnienie całej głowy wynikające z dużej siły zwiększonej objętości krwi wyrzucanej z serca z niedomykalnością zastawki aortalnej. Jednocześnie na paznokciach, płatkach usznych i wargach pojawia się tętno włośniczkowe, widoczne jako na-przemienne czerwienienie i bledniecie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.