DAWCA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DAWCA

osoba, z której ciała pobiera się niezbędne do przeszczepienia choremu narządy, krew lub inne tkanki.
Zobacz również, zioła DAWCA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.