DAWCA KRWI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DAWCA KRWI

osoba oddająca krew dla celów leczniczych; dawca może oddać jednorazowo 450 ml krwi bez szkody organizmu. Mężczyźni mogą oddać krew nie częściej niż 6 razy w roku, kobiety 4 razy. Minimalna przerwa między kolejnymi pobraniami wynosi 8-12 tygodni. Przed pobraniem krwi konieczne jest badanie lekarskie i laboratoryjne określające zdrowie dawcy. Osoba z grupą krwi ORrf (ujemną), którego krew można w nagłych przypadkach przetoczyć biorcom wszystkich grup krwi to dawca uniwersalny.
Zobacz również, zioła DAWCA KRWI:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.