DANYSZA FENOMEN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DANYSZA FENOMEN

wahanie toksyczności mieszaniny toksyny z antytoksyną zależne od sposobu mieszania. Równoczesne dodanie całej porcji toksyny do odpowiedniej ilości antytoksyny powoduje, że mieszanina jest nietoksyczna; jeśli jednak toksynę dodaje się porcjami w pewnych odstępach czasu, mieszanina pozostaje toksyczna.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.