DALTON JOHN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DALTON JOHN

(1766-1844); angielski chemik i fizyk. Twórca nowożytnej atomistyki; wprowadzając teorię atomową wytłumaczył na jej podstawie prawo stałości składu połączeń chemicznych. Zajmował się absorpcją gazów w cieczach oraz rozszerzalnością cieplną gazów. W 1 794 roku opublikował pracę na temat wady wzroku (na którą sam cierpiał), polegającej na uwarunkowanym genetycznie upośledzeniu rozróżniania barw (najczęściej dotyczy barwy czerwonej i zielonej). Od jego nazwiska chorobę tę nazwano daltonizmem. Od roku 1817 aż
do śmierci, przewodniczył forum Towarzystwa Literackiego i Filozoficznego, na którym przedstawił ponad 100 prac naukowych.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.