D-DIMERY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


D-DIMERY

produkty degradacji fibryny, których poziom wzrasta w chorobach przebiegających ze śródnaczyniowym wykrzepianiem. Stężenie ich oznaczane jest w osoczu metodą aglutynacji lateksowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.