c-ANCA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


c-ANCA

przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów skierowane przeciwko enzymom lizosomalnym. Służą jako wskaźnik zachorowa­nia w zapaleniu naczyń płucnych, nerkowych oraz nosogardzieli i zatok obocznych nosa (choroba zwana ziarniniakiem Wegenera).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.