Cl ESN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


Cl ESN

węzina; określenie zwężających się, graniczących z sobą ze sobą otworów (np. cieśń gardzieli), połączeń jam (cieśń torby sieciowej), zwężeń przewodów (cieśń: aorty, cewki moczowej, jajowodu, trąbki słuchowej) czy też odcinków narządów (cieśń: gruczołu tarczowego, gruczołu krokowego, tyłomózgowia itp.)
Zobacz również, zioła Cl ESN:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.