CZOP HEMOSTATYCZNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CZOP HEMOSTATYCZNY

tworzą go płytki krwi nagromadzone w miejscu uszkodzenia ściany naczyniowej. Są one zasadniczym składnikiem uszczelniającym ścianę naczyniową. Płytki krwi uwalniają również czynniki potęgujące skurcz naczynia (serotoninę, tromboksan), co dodatkowo ułatwia powstanie skrzepu zatrzymującego krwawienie. Płytki krwi uwalniają ponadto czynniki zapoczątkowujące procesy naprawcze ściany naczyniowej (czynniki wzrostu), a także zapewniają powierzchnię i składniki niezbędne dla prawidłowej czynności enzymów układu krzepnięcia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.