CZERWIENICA WTÓRNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CZERWIENICA WTÓRNA

czerwienica objawowa; jest zespołem objawów wywołanych przewlekłym niedotlenieniem krwi tętniczej, co w efekcie powoduje reakcję przystosowawczą polegającą na pobudzeniu szpiku kostnego do produkcji większej ilości krwinek czerwonych. Przyczynami C. są: palenie tytoniu, gdyż hemoglobina erytrocytów jest zablokowana tlenkiem węgla z dymu papierosowego (karboksyhemoglobina jest niezdolna do przenoszenia tlenu), przewlekłe choroby płuc lub wady budowy serca powodujące mieszanie się krwi tętniczej z żylną, długotrwałe przebywanie na dużych wysokościach, nowotwory nerek wydzielające erytropoetynę. Większość przyczyn choroby ma charakter odwracalny. W różnicowaniu z C. prawdziwą podstawowe znaczenie ma oznaczenie poziomu erytropoetyny w surowicy krwi (brak w C. prawdziwej, wysoki poziom w C. wtórnej). Wywoływanie nadkrwistości przy użyciu erytropoetyny (EPO) jest metodą niedozwolonego dopingu w sportach wytrzymałościowych (kolarstwo, maraton, triatlon, itp.).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.