CZERNIAK ZŁOŚLIWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CZERNIAK ZŁOŚLIWY

CZERNIAK ZŁOŚLIWY- złośliwy nowotwór wywodzący się z komórek barwnikowych (melanocytów) znajdujących się w skórze, błonach śluzowych, gałkach ocznych i centralnym układzie nerwowym. Najczęściej rozwija się na podłożu znamion barwnikowych. C.Z. może mieć różny kształt, wielkość i barwę (zwykle są ciemne z powodu zawartości barwnika - melaniny). Nowotwór ten może być bardzo złośliwy, dając wcześnie liczne przerzuty do odległych tkanek i prowadząc do śmierci chorego w kilka miesięcy. Szczególnie narażone są osoby o jasnej karnacji i ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby jest ekspozycja na promieniowanie słoneczne. U dzieci C. należą do rzadkości. Wyodrębniono 4 podstawowe typy C, rokowanie w każdej postaci zależy głównie od grubości tkanki guza. Na podstawie oceny głębokości naciekania guza wprowadzono pięciostopniową skalę Clarka - stopnia zaawansowania nowotworu (I - zmiana ograniczona do naskórka, V - naciekanie tkanki podskórnej). C. rozwijający się na podłożu plamy soczewicowatej rozwija się na twarzy i odsłoniętych częściach ciała u osób w podeszłym wieku. Przybiera postać dużej, płaskiej, jasnobrązowej lub brunatnej plamy z czarnymi kropkami rozmieszczonymi nieregularnie w jej obrębie. W około 1/3 plam soczewicowatych pojawiają się po pewnym czasie zmiany o charakterze złośliwym, z tego też powodu wskazane jest wczesne wycinanie tego typu zmian, zanim osiągną duże rozmiary. Około 2/3 wszystkich przypadków stanowi tzw. czerniak szerzący się powierzchownie. Występuje najczęściej na kończynach dolnych u kobiet i tułowiu u mężczyzn. Zmiana ma zwykle postać wykwitu o uniesionych, stwardniałych brzegach, w którego obrębie występują różnokolorowe plamki i wgłębienia. Około 10% C. stanowi odmiana guzkowa. Może występować w każdej okolicy ciała w postaci szybko rosnących, często wrzodziejących grudek, o bardzo zróżnicowanym zabarwieniu. Najrzadszą postacią (chociaż u Murzynów jest postacią najczęstszą) jest C. występujący na dłoniach, podeszwach oraz okolicach pod-paznokciowych. Szczególnie niebezpieczną, a zarazem stosunkowo częstą, lokalizacją C. jest błona naczyniowa gałki ocznej. Wykrywany jest przypadkowo podczas wziernikowania gałki ocznej (badanie dna oka) z powodu chorób okulistycznych. Jeżeli nie doszło do przerzutów, szansę wyleczenia daje wyłuszczenie gałki ocznej (tylko wyjątkowo małe zmiany można niszczyć laserem lub napromieniać). Wiele różnych zmian skórnych niezłośliwych (naczyniaki, brodawki łojotokowe, brodawki itp.) budzi uzasadnione wątpliwości i powinno być dokładnie zbadane przez lekarza, włączając badanie histopatologiczne. Do przerzutów C. do skóry i narządów wewnętrznych dochodzi drogą naczyń chłonnych i krwionośnych; bywa, że najpierw zauważany jest przerzut. Miejscowe szerzenie się C. prowadzi do powstania grudek i guzków satelitarnych. W przypadkach nowotworu zlokalizowanego w obrębie błon śluzowych do rozpoznania dochodzi zazwyczaj późno, w fazie zaawansowanej choroby. Leczenie jest chirurgiczne, dodatkowo stosowana jest chemioterapia. Duże nadzieje wiązane są z leczeniem immunoterapią, mającą na celu pobudzenie odpowiedzi odpornościowej skierowanej przeciwko komórkom guza (szczepionki, interleukina).


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.