CZAS TROMBINOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CZAS TROMBINOWY

TT (ang. thrombin time); czas krzepnięcia osocza z dodatkiem cytrynianu, po podaniu trombiny i jonów wapniowych. Jest testem oceniającym ostatnią fazę krzepnięcia, czyli przemianę fibrynogenu w fibrynę. Wartości referencyjne wynoszą ok. 15 s. Wydłuża się w przypadku niedoboru fibrynogenu lub nadmiaru inhibitorów trombiny: heparyny, antytrombiny III, produktów degradacji fibrynogenu (FDP).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.