CZAS PROTROMBINOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CZAS PROTROMBINOWY

PT (ang. proth-rombin time), wskaźnik protrombinowy; czas krzepnięcia osocza z dodatkiem cytrynianu, po podaniu tromboplastyny tkankowej i jonów wapniowych. Podawany jest jako wskaźnik Quicka w stosunku do osocza prawidłowego (wartości referencyjne 80-110%) lub w postaci znormalizowanego współczynnika międzynarodowego (INR wartości referencyjne 0,7-1,5). Ulega wydłużeniu w niedoborach czynników II, V VII, X układu krzepnięcia oraz niedoborach fibynogenu, a także w obecności inhibitorów krzepnięcia, np. heparyny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.