CZAS LIZY EUGLOBULIN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CZAS LIZY EUGLOBULIN

badanie przesiewowe, wykonywane dla potwierdzenia podejrzenia wzrostu aktywności fibrynolitycznej (przeciwkrzepliwej) krwi. Euglobuliny odwirowane z osocza krwi wykrzepia się przy użyciu trombiny, a następnie mierzy czas rozpadu skrzepu. Czas poniżej 90 minut oznacza wzmożoną aktywność aktywatora plazminogenu (np. w niektórych chorobach miąższu wątroby).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.