CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY

czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, APTT; (ang. activated partial thromboplastin time) służy do ogólnej oceny wewnątrzpochodnego toru krzepnięcia krwi. Jego wydłużenie może świadczyć o niedoborach fibrynogenu, protrombiny, czynników V, VIII, IX, X, XI, XII, kalikreiny, kininogenu, a także o obecności antykoagulantów. Jest badaniem oceniającym efekty leczenia heparyną stanów nadkrzepliwości. Kefalina to preparat fosfolipidów - tzw. tromboplastyna częściowa, stąd nazwa.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.