CZAPERONINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CZAPERONINY

białka, któiych funkcją jest zapewnianie przyjmowania właściwej konfiguracji przestrzennej przez łańcuchy polipeptydowe innych białek. Właściwa konfiguracja przestrzenna warunkuje aktywność biologiczną białek, a także zapobiega powstawaniu nierozpuszczalnych agregatów białkowych. C. pełnią ważną funkcję w wewnątrzkomórkowym transporcie białek.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.