CYTRULINEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYTRULINEMIA

dziedziczne zaburzenie cyklu mocznikowego wywołane defektem enzymu syntetazy argininobursztynowej. Pojawia się nadmierne stężenie amoniaku i cytruliny w surowicy krwi, co prowadzić może do wymiotów, drgawek i śpiączki. Leczenie polega na stosowaniu diety niskobiałkowej wzbogaconej o mieszaninę niezbędnych aminokwasów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.