CYTOTOKSYNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYTOTOKSYNY

substancje mog±ce w sposób specyficzny (wybiórczy) zabijać pewne kategorie komórek, np. nefrotoksyny niszcz± komórki nerkowe etc. C. działaj±c długotrwale w dawkach poniżej zabójczych wywoływać mog± objawy ich degeneracji. Alkohol jest C, która już w niskich stężeniach niszczy komórki nerwowe (neurotoksyna).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własno¶ci± firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialno¶ci za informacje na niej podane.