CYTOTOKSYNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYTOTOKSYNY

substancje mogące w sposób specyficzny (wybiórczy) zabijać pewne kategorie komórek, np. nefrotoksyny niszczą komórki nerkowe etc. C. działając długotrwale w dawkach poniżej zabójczych wywoływać mogą objawy ich degeneracji. Alkohol jest C, która już w niskich stężeniach niszczy komórki nerwowe (neurotoksyna).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.