CYTOPROTEKCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYTOPROTEKCJA

ochronne mechanizmy fizjologiczne tkanek narażonych na różnego rodzaju uszkodzenia, wykazujących zdolność do przystosowania się do czynników uszkadzających. Przykładem jest ochrona komórek błony śluzowej żołądka przed czynnikami szkodliwymi zewnętrznymi (alkohol, niesterydowe leki przeciwzapalne) i wewnątrzpochodnymi (kwas, solny, niedokrwienie, pepsyna). Osłonę taką dają prostaglandyny. Można je podawać z zewnątrz - C. bezpośrednia, a także stymulować uwalnianie endogennych prostaglandyn pod wpływem umiarkowanych czynników drażniących - C. adaptacyjna.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.