CYTOMEGALIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYTOMEGALIA

choroba wywołana zakażeniem cytomegalowirusem, zarówno w okresie życia płodowego, jak i później. Niekiedy zakażenie może być bezobjawowe, nie powodując żadnych następstw, czasami jednak przybiera postać ciężką, objawiającą się gorączką, zapaleniem wątroby, śródmiąższowym zapaleniem płuc, zapaleniem siatkówki oka, zapaleniem mózgu, u niemowląt mogącym skończyć się śmiertelnie. Zakażenie wewnątrzmaciczne może być przyczyną poronienia, obumarcia płodu lub zgonu po-porodowego z powodu uszkodzenia wątroby, centralnego układu nerwowego czy też krwotoku. Wynikiem objawowego zakażenia w późniejszym okresie życia może być ostra choroba gorączkowa, określana terminem mononukleozy cytomegalowirusowej lub cytomegalowirusowego zapalenia wątroby. Jeżeli do zakażenia doszło w wyniku przetoczeń krwi (najczęściej świeżej), to 2-3 tygodnia rozwija się zapalenie wątroby o różnym nasileniu, z żółtaczką lub bez i czasami wysypką. Ciężki przebieg mają zakażenia u osób poddanych leczeniu immunosupresyjnemu (np. po przeszczepach narządów, leczeniu nowotworów chemioterapią) lub z innymi zaburzeniami odporności (np. AIDS). Leczenie jest objawowe. Stosuje się także leki przeciw-wirusowe, lecz ich skuteczność jest niepewna. Dawniej C. nosiła nazwę choroby wtrętowej z powodu pojawiających się olbrzymich komórek z wtrętami we wnętrzu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.