CYTOGENETYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYTOGENETYKA

nauka zajmująca się chromosomami i ich rolą w procesie dziedziczenia. Większość badań przeprowadza się na organizmach niższych, u których możliwe jest zaobserwowanie związku pomiędzy zmianami genetycznymi a liczbą i strukturą chromosomów. Ważną cechą takich organizmów jest łatwość hodowli i tempo rozmnażania. Największe znaczenie miała dla C. muszka owocowa, mająca w swym genomie tylko cztery, wyjątkowo duże chromosomy. Obecnie, na skutek postępów techniki, a w szczególności informatyki, coraz częściej materiału dań są komórki ludzkie.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.