CYTODIAGNOSTYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYTODIAGNOSTYKA

badanie cytologiczne; dział badań diagnostycznych zajmujący się oceną mikroskopową komórek organizmu uzyskanych z płynów fizjologicznych (np. płyn mózgowo-rdzeniowy) lub materiałów tkankowych (np. wymaz z szyjki macicy - cytodiagnostyka według Papanicolau).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.