CYTOCHROM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYTOCHROM

białko złożone, zawierające grupę hemową (hemoproteina). Dzięki odwracalnej reakcji utleniania i redukcji jonu żelaza grupy hemowej stanowi element łańcucha oddechowego komórki (układ przenośników elektronów). W zależności od rodzaju grupy hemowej wyróżnia się 4 rodzaje C.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.