CYSTYNURIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYSTYNURIA

dziedziczna choroba kanalików nerkowych, w której jest upośledzone wchłanianie aminokwasu cystyny. Prowadzi to do zwiększonego wydalania moczu i tworzenia w drogach moczowych złogów cystynowych w postaci kamieni. Upośledzone jest również wchłanianie niektórych innych aminokwasów (lizany, ornityny, argininy), ale nie powoduje to wyraźnych objawów klinicznych, bowiem nie tworzą one kamieni. Odlewowe kamienie w drogach moczowych pojawiają się w wieku 10-30 lat. Powodują kolki nerkowe, nawracające zakażenia układu moczowego, a w skrajnej postaci blokując drogi moczowe mogą powodować zniszczenie nerek z objawami ich niewydolności. Leczenie polega na odpowiednim nawodnieniu chorego celem zwiększenia ilości wydalanego moczu oraz jego alkalizacji (zmiana pH moczu na zasadowy zwiększa rozpuszczalność cystyny w moczu). Środki farmakologiczne mają znaczenie pomocnicze.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.