CYSTEINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYSTEINA

aminokwas, zawierający siarkę, występującym w większości białek (poza kolagenem i żelatyną). W wyniku odwracalnej reakcji z dwóch cząsteczek cysteiny, tworzy się cystyna (reakcja o dużym znaczeniu dla powstawania struktury przestrzennej białek oraz tworzenia w komórce układów oksydoredukcyjnych).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.