CYMETYDYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYMETYDYNA

lek z grupy blokujących receptory histaminowe H2; posiada zdolność do hamowania wydzielania podstawowego i pobudzanego (np. przez gastrynę, pokarm, kofeinę, drażnienie nerwu błędnego) kwasu solnego przez komórki okładzinowe żołądka. Stosowany coraz rzadziej w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy i refluksowego zapalenia przełyku. Jest wypierany przez leki z nowszej grupy inhibitory pompy protonowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.