CYKLOTYMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYKLOTYMIA

choroba o objawach podobnych do psychozy maniakalno-depresyjnej, ale zdecydowanie słabiej wyrażonych. Najbardziej znamienne są krótkie przemienne fazy (zazwyczaj kilkudniowe) depresji z apatią i zwiększonym zapotrzebowaniem na sen, oraz okresy poprawy samopoczucia lub zmiennej, co do nasilenia drażliwości ze skróceniem snu. U niektórych osób C. może przyczyniać się do powodzenia w interesach, karierze czy twórczości artystycznej, jednakże rozpoznanie choroby jest ważne, gdyż jej natura powoduje liczne konflikty w życiu osobistym i społecznym. Często osoby z tym schorzeniem charakteryzuje brak wytrwałości w pracy i nauce, brak fachowości, brak ogólnie przyjętych zasad współżycia małżeńskiego i społecznego, nadużywanie alkoholu i innych środków odurzających. U około 30% osób z C. choroba rozwija się w typową psychozę afektywną (maniakalno-depresyjną). Leczenie polega na psychoterapii i stosowaniu leków przeciwdepresyjnych i soli litu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.