CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNO

CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNO-
WA - enzym biorący udział w przekształcaniu kwasu arachidonowego w prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny (substancje biorące udział w procesie zapalnym). Jego działanie hamować można lekami przeciwzapalnymi (inhibitory C), takimi jak hormony sterydowe i nie-steroidowe leki przeciwzapalne np. aspiryna.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.