CYKLINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYKLINA

białko regulujące przebieg cyklu komórkowego, którego stężenie w komórce zwiększa się i zmniejsza w trakcie przechodzenia komórki przez kolejne etapy cyklu komórkowego. C. aktywują kinazy białek i w ten sposób sprawują kontrolę nad przechodzeniem komórek z jednego etapu cyklu do kolejnego
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.