CYKLAZA ADENYLOWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CYKLAZA ADENYLOWA

enzym związany z błonami komórkowymi, przekształcający trójfosforan adenozyny (ATP) do cyklicznego (związek o charakterze pierścieniowym) monofosforanu adenozyny (cAMP). Jest jednym z najlepiej poznanych systemów przekazywania sygnałów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.