CUKROMOCZ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CUKROMOCZ

glukozuria; w warunkach prawidłowych glukoza z krwi nie przedostaje się do moczu. Oznaczanie stężenia cukru (glukozy) w moczu wykonuje się za pomocą testów paskowych. Najczęstszą przyczyną jest nadmiar glukozy we krwi (hiperglikemia) w przebiegu cukrzycy. Po przekroczeniu progu nerkowego cukier jest wydalany do moczu. Jeśli poziom cukru w surowicy jest prawidłowy, C. świadczy o uszkodzeniu nerek (C. nerkowy). Może on być wadą genetyczną bez poważnych następstw zdrowotnych. Glukoza może przenikać do moczu w stanach silnego podniecenia emocjonalnego (np. u kibiców sportowych, żołnierzy w bitwie) - glukozuria emocjonalna. Nie jest objawem choroby.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.