CUCHNIĘCIE Z UST

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CUCHNIĘCIE Z UST

przykry zapach z ust występuje u wielu osób po spoczynku nocnym, po dłuższym nieprzyjmowaniu pokarmów, kiedy zalegające resztki pokarmowe ulegają rozkładowi bakteryjnemu. Ten sam mechanizm wchodzi w rachubę w stanach związanych z upośledzeniem wypływu śliny spłukującej resztki pokarmowe, jak też przy braku właściwej pielęgnacji jamy ustnej. Przykrej woni sprzyjają zmiany zapalne, a w szczególności wrzodziejące błon śluzowych jamy ustnej, ubytki próchnicze zębów, uchyłek Zenkera (kieszonka w przełyku, w której może zalegać pokarm). Przyczyną C. mogą też być choroby odległych narządów i zaburzenia przemiany materii (halitosis). Objaw ten towarzyszy niektórym chorobom układu oddechowego (rozstrzenie oskrzeli, ropień płuca), chorobom dróg żółciowych i wątroby (charakterystyczny zapach oddechu w ciężkiej niewydolności wątroby), mocznicy, kwasicy cukrzycowej (ketoza). Bywa też wynikiem nieprawidłowej przemiany tłuszczów i w następstwie wydalania przez płuca lotnych kwasów tłuszczowych. Niejednokrotnie nie można uchwycić przyczyny C.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.