CRP

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CRP

(ang. C-reactive protein), białko C-reaktywne; jest gammaglobulina należącą do tzw. wskaźników ostrej fazy. W prawidłowych warunkach występuje w surowicy w minimalnych stężeniach, natomiast w różnych stanach patologicznych jego stężenie rośnie nawet tysiąckrotnie w pierwszych godzinach od początku choroby (zakażenia bakteryjne, martwica, nowotwory). Oznaczenia C. służą najczęściej rozróżnieniu zakażeń bakteryjnych od wirusowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.