CROUZONA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CROUZONA CHOROBA

CROUZONA CHOROBA dysostoza czaszkowo twarzowa, jest chorobą dziedziczną, objawiającą się niedorozwojem czaszki (zarówno części mózgowej, jak i twarzowej), upośledzeniem umysłowym, wytrzeszczem oczu, zanikiem nerwów czaszkowych. Najczęściej jest śmiertelna we wczesnym dzieciństwie. Rzadko podejmuje się próby rekonstrukcji operacyjnej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.