CRIGLERA-NAJJARA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CRIGLERA-NAJJARA ZESPÓŁ

rzadka, genetycznie uwarunkowana choroba, związana z niedoborem enzymu transferazy glukuronylowej, co powoduje znacznie podwyższony poziom niezwiązanej bilirubiny w surowicy (zaburzenie wydalania) i w efekcie żółtaczkę o różnym stopniu nasilenia. W najcięższych postaciach dzieci umierają wcześnie z powodu uszkodzenia mózgu (żółtaczka jąder podkorowych). W postaciach z niepełnym blokiem enzymatycznym żółtaczka jest umiarkowana może być leczona fenobarbitalem (Lumina-lum) indukującym działanie transferazy.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.