COOMBSA ODCZYN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


COOMBSA ODCZYN

bezpośredni test antyglobulinowy; wykrywa przeciwciała, którymi są opłaszczone krwinki czerwone chorego. Do przemytych erytrocytów dodaje się surowicę zawierającą przeciwciała przeciw immunoglobulinom (antyglobulinową) i obserwuje, czy wystąpi aglutynacja (zlepianie) krwinek czerwonych. Bada się w ten sposób krew pępowinową noworodków matek Rh-ujemnych (podejrzenie konfliktu serologicznego powodującego niedokrwistość noworodka) oraz
chorych z podejrzeniem niedokrwistości au tohemolitycznej.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.