CONTRE-COUP

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CONTRE-COUP

(fr.) określenie mechanizmu uszkodzenia mózgu (najczęściej stłuczenia) po przeciwnej stronie od miejsca uderzenia. Również po stronie uderzenia mózg ulega uszkodzeniu (coup). Obrażenie to spowodowane jest względnym przesunięciem się mózgu w stosunku do kości czaszki (jeśli podczas urazu głowa przemieszcza się, nie może dojść do uszkodzenia C.-C). Dodatkowym wyjaśnieniem mechanizmu uszkodzenia jest zjawisko kawitacji, polegające na wzroście ciśnienia w miejscu bezpośredniego zadziałania siły (ściśnięcie) i jednoczesnym powstaniu ciśnienia ujemnego po stronie przeciwnej. W miejscu tym, pomiędzy sklepieniem czaszki a powierzchnią mózgu, powstaje próżnia ssąca, (od -1 do -7 atmosfer). Może to prowadzić do uwalniania się pęcherzyków gazu z naczyń włosowatych kory mózgowej i rozrywania zarówno naczyń (krwawienie), jak i tkanki mózgowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.