COBBA METODA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


COBBA METODA

sposób pomiaru kątowej wielkości łuku skrzywienia kręgosłupa. Po określeniu na radiogramie początkowego i końcowego kręgu skrzywienia (tam, gdzie szerokość krążków międzykręgowych jest równa) wykreśla się linie równoległe do tych trzonów. Kąt zawarty pomiędzy prostopadłymi do nich jest miarą wielkości skrzywienia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.