CLOSTRIDIUM DIFFICILE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CLOSTRIDIUM DIFFICILE

bakteria bytująca w jelicie grubym człowieka jako organizm saprofityczny. W prawidłowych warunkach jej rozwój tłumiony jest przez fizjologiczną florę bakteryjną. W warunkach zaburzenia równowagi biologicznej w jelicie (najczęściej w wyniku antybiotykoterapii, niszczącej większość prawidłowej flory bakteryjnej) jest przyczyną stanów zapalnych jelita o różnym nasileniu. Łagodne postacie przebiegają jako lekka biegunka, a najcięższą jest rzekomobłoniaste zapalenie jelit, mogące doprowadzić do zgonu. Wytwarza dwie egzotoksyny, szczególnie po podaniu ampicyliny i podobnych antybiotyków ( rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.