CLIŃSKIEGO-SIMMONDSA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CLIŃSKIEGO-SIMMONDSA ZESPÓŁ

charłactwo przysadkowe; choroba polegająca na przewlekłej niewydolności części przedniej przysadki. Najczęściej występuje w wyniku martwicy, wylewu krwi lub ucisku przez torbiele części przedniej przysadki, której objawem jest znacznego stopnia wychudzenie określane jako charłactwo przysadkowe.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.