CIEPŁO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CIEPŁO

rodzaj energii, która może być przekazana innemu układowi, przy istnieniu różnicy temperatur, a tym samym może wykonać pracę. W organizmie człowieka nie ma różnic temperatur, C. nie może więc być zamienione w pracę biologiczną (w procesach metabolicznych wykorzystywana jest energia zmagazynowana w wiązaniach chemicznych). Jest wytwarzane w trakcie wszystkich przemian metabolicznych, zarówno w spoczynku, jak i podczas wysiłku. Podczas wysiłku mięśniowego tylko 35% wytworzonej energii zużyte zostaje do wykonania pracy, reszta wydziela się w postaci ciepła. Nadmiar ciepła odprowadzany jest z ustroju dzięki jego wypromieniowywaniu poprzez powierzchnię skóry, układ oddechowy oraz wydzielanie potu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.