CIEN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CIEN

określenie opisujące obszar, widoczny na zdjęciu radiologicznym, pochłaniający więcej promieniowania niż okolice sąsiednie. Najczęściej opisywane na zdjęciach klatki piersiowej jako np. (cienie okrągłe - najczęściej przerzut)' nowotworowe, torbiele) lub C. wnęk (tętnice i żyły płucne przy śródpiersiu). Obszar zacieniony odpowiada często naciekowi zapalnemu. W ultrasonografii (cień ultradźwiękowy) pojawia się przy kamicy (pęcherzyka, dróg żółciowych, nerek) lub zwapnieniach, wskutek zatrzymania, rozproszenia i odbicia fali ultradźwiękowej. Cień ultradźwiękowy uwidacznia się w postaci pasma bezechowego pojawiającego się poza silnym echem pochodzącym od złogu.




Zobacz również, zioła CIEN:




Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.