CIĘCIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CIĘCIE

rozdzielanie chirurgiczne tkanek za pomocą narzędzia tnącego (najczęściej skalpel, w przypadku kości - piła), prądu elektrycznego, fal ultradźwiękowych (nóż harmoniczny). Wykonywane po uprzednim znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Służy opróżnieniu zbiorników płynu (np. ropnia) oraz dotarciu do położonych w głębi jam ciała. Przeprowadza się w ściśle określonej lokalizacji (np. na skórze wzdłuż tzw. linii napięć, w przegrodach międzymięśniowych itp.), biorąc pod uwagę nie tylko jak najłatwiejsze i najszybsze dotarcie to tkanek docelowych, ale także potencjał gojenia, niebezpieczeństwa (np. sąsiedztwo dużych naczyń krwionośnych i nerwów), efekt kosmetyczny. W różnych specjalnościach zabiegowych istnieją zdefiniowane C. służące operacji danego narządu czy też tkanki (np. C. Kochera jest ukośnym cięciem wzdłuż łuku żebrowego, służącym dotarciu do wątroby i dróg żółciowych po stronie prawej lub śledziony po lewej, ale można je zamienić np. cięciem pionowym przyprostnym - około 5 cm bocznie od linii pośrodkowej).

Zobacz również, zioła CIĘCIE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.