CIĄŻA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CIĄŻA

stan od momentu zapłodnienia do porodu; u ludzi prawidłowo trwa 273-281 dni. Ciąża ektopowa - ciąża pozamaciczna; rozwój płodu poza jamą macicy, przy niemożności prawidłowego rozwoju najczęściej kończy się poronieniem. Ze względu na umiejscowienie ciąży ektopowej wyróżnia się: ciążę jajowodową, bankową, cieśniową, śródścienną, jajnikową, brzuszną, szyjkową. CE. jest zagrożeniem dla życia kobiet (śmiertelność wynosi 0,5%). Ciąża mnoga - ciąża wielopłodowa; występuje w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka. U człowieka, zwykle rozwija się jeden płód w pojedynczej ciąży. Częstość występowania ciąż mnogich określa reguła Hellina, która mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia ciąży mnogiej określa wzór: 1:85'x"11 gdzie x-oznacza liczbę płodów. Z wzoru tego wynika, że częstość ciąż mnogich wynosi: dla bliźniąt - 1:85 porodów, trojaczków - 1:7225 porodów, czworaczków - 1:614125 porodów, pięcioraczków - 1:52200625 porodów. Najczęstszym typem ciąży mnogiej jest ciąża bliźniacza. Najwięcej ciąż bliźniaczych występuje u rasy czarnej, najmniej u rasy orientalnej. Czynnikiem predysponującym jest również wiek matek, najwięcej ciąż wielopłodowych występuje w wieku 31-39 lat. Urodzenie przez matkę bliźniąt ma tendencję do powtarzania się. Prawdopodobieństwo ponownej ciąży mnogiej jest od 2 do 10 razy wyższe. Rozróżnia się bliźnięta jedno- i dwujajowe. W przypadku bliźniąt jednojajowych (jednozygotycznych) pojedyncza komórka jajowa jest zapłodniona przez jeden plemnik. B. są wówczas genetycznie jednakowe, zawsze jednej płci, o dużym podobieństwie. Pojawiają się 1/ok. 300 porodów (naturalne klony). Około 10% rodziców nie potrafi rozróżnić własnych dzieci. Bliźnięta jednojajowe są zazwyczaj mniejsze, częściej występują u nich wady wrodzone, częściej obumierają w łonie matki. Czasami występują nieprawidłowe połączenia naczyniowe mogące być przyczyną tzw. płodowo-płodowego przetoczenia krwi prowadzącego do dysproporcji w rozwoju obu płodów (między płodem biorcą a płodem dawcą) i do zwiększonego ryzyka wystąpienia wad serca. Prawie dwa razy więcej bliźniąt jednojajowych niż dwujajowych ginie w czasie trwania ciąży i bezpośrednio przed porodem. Uważa się,że urodzenie bliźniąt jednojajowych jest dziełem czystego przypadku. Nie ma naukowych dowodów, że kolejność urodzenia się bliźniąt jednojajowych wywiera jakikolwiek wpływ na ich późniejszy charakter, zachowanie. Pewnym jest jednak, że dzieci takie są bardziej związane z sobą niż inne, często przez całe życie jednojajowi pozostają niemal nierozłączni. Bliźnięta .dwujajowe są następstwem zapłodnienia dwóch oddzielnych komórek jajowych dwoma różnymi plemnikami (czynnikiem sprzyjającym jest terapia hormonalna). Mogą być różnej płci, ich genetyczne podobieństwo jest takie, jak z pozostałym rodzeństwem, czyli tak jakby urodziły się w różnym czasie. Ciąże mnogie są obciążone szeregiem powikłań. W 75% przypadków kończą się porodem przedwczesnym, 3 razy częściej występuje zatrucie ciążowe, częściej dochodzi do poporodowych krwotoków z macicy. Najlepsze rokowanie jest wówczas, gdy obydwa płody znajdują się w położeniu główkowymi poród odbywa się siłami natury.

Zobacz również, zioła CIĄŻA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.