CIAŁO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CIAŁO

organizm ludzki jako całość; topograficznie dzieli się na głowę i szyję, tułów i kończyny. Układ kostno-stawowy stanowi rusztowanie ciała, chroni narządy wewnętrzne oraz jest biernym aparatem ruchu. Dorosły człowiek ma 206 kości i około 200 różnych stawów. Około 40% masy ciała stanowią mięśnie. Dzięki przyczepom do kości umożliwiają ruch w stawach - są czynnym aparatem ruchu. Układ krążenia to serce i sieć naczyń krwionośnych. W organizmie dorosłego człowieka krąży około 5-6 litrów krwi, serce, będące pompą ssąco tłoczącą, ma wielkość zaciśniętej pięści, waży około 300g i w ciągu roku uderza 40 min razy. Układ oddechowy tworzą górne i dolne drogi oddechowe oraz płuca. Prawidłowa częstość oddechów wynosi 10-15 oddechów na min., z każdym wdechem nabieramy około 500ml powietrza. Do przewodu pokarmowego, który u dorosłego ma długość 8-9m, uchodzi wydzielina gruczołów trawiennych i wspólnie tworzą układ pokarmowy. Nerki, przewody wyprowadzające mocz oraz pęcherz stanowią układ moczowy. Prawidłowo w ciągu doby nerki wydalają około 1-1,51 moczu. Układ nerwowy ośrodkowy (mózg i rdzeń kręgowy) oraz obwodowy (nerwy) stanowią system kontroli wszystkich funkcji organizmu i regulują czynność wszystkich układów ciała. Proporcje ciała ludzkiego to wzajemny stosunek długości, szerokości i głębokości różnych części ciała. Obecnie są przedmiotem badań antropologów (dawniej artystów). Według np. starożytnych Greków wysokość głowy powinna mieścić się ośmiokrotnie w długości ciała. Proporcje są bardzo zmienne zarówno osobniczo, jak też w zależności od wieku, płci, rasy i typu konstytucjonalnego. Podczas wzrastania bardzo zmieniają się przede wszystkim proporcje głowy, tułowia i kończyn. Jeszcze pod koniec drugiego miesiąca życia płodowego wysokość głowy stanowi około połowę długości ciała. W następnych miesiącach następuje szybszy rozwój tułowia i kończyn dolnych. W życiu pozamacicznym zmiany proporcji nie są już tak drastyczne. Płaszczyzny ciała to umowne płaszczyzny poprowadzone przez ciało ludzkie w pozycji wyprostowanej z powierzchnią dłoniową rąk skierowaną ku przodowi. Służą one do celów opisowych np. przekrój w płaszczyźnie strzałkowej. Wyróżnia się następujące R: strzałkowe, biegnące pionowo od przodu do tyłu (jedna z nich, biegnąca przez oś główną stanowi R po-środkową, czyli symetrii dzielącą ciało na dwie niemal lustrzane połowy); czołowe, określone przez oś poprzeczną i pionową, biegnące prawie równolegle do czoła; poprzeczne (poziome) określone przez oś poprzeczną i strzałkową, biegną poziomo i pod kątem prostym go obu poprzednich.

Zobacz również, zioła CIAŁO:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.