CHYMOTRYPSYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


CHYMOTRYPSYNA

enzym trawienny należący do endopeptydaz. Wchodzi w skład soku trzustkowego i działa na białka i polipeptydy treści żołądkowej. Chymotrypsyna działa swoiście na wiązania peptydowe utworzone przez aminokwasy pozbawione ładunku elektrycznego (np. aminokwasy aromatyczne - fenyloalanina, tyrozyna). Chymotrypsyna wydzielana jest przez trzustkę do dwunastnicy w formie proenzymu chymotrypsynogenu. Przekształcenie chymotrypsynogenu w aktywną a-chymotrypsynę przebiega przez formę pośrednią - chymotrypsynę, w dwunastnicy pod wpływem trypsyny. Przekształcenie to wiąże się oderwaniem dwóch dwupeptydów.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.